سنگ مصنوعی چیست؟ مواد اولیه آن کدام است

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

بررسی فرایند تولید سنگ مصنوعی در سایت بسپار

قبل از آنکه به تعریف سنگ مصنوعی، خواص، مزایا و معایب آن بپردازیم، با این به این نکته اشاره کنیم که این سنگ فراوری شده، یکی از پرکاربردترین و جذاب ترین متریال های ساختمانی،است. این سنگ در نمای ساختمان، دکوراسیون داخلی منازل و مراکز تجاری اداری، کاربرد بسیار زیادی دارد.

سنگهای مصنوعی از تركيب مجدد سنگهای طبيعی با مواد افزاينده ديگر بدست ميآيند كه به آنهـا وزن كمتري داده و در نتيجه نصب آنها سريعتر ميشود. براي آنكه بدانيم سنگهاي مصنوعي از چه چيز سـاخته شده اند به اختصار ميتوان گفت كه سـنگهای مصنوعی از تركيـب سـيمان، رسـها، آگرگاتهـای سـنگهای ضـايعاتی و خاكهای سبك وزن ساخته مي شوند. مواد بكار رفته در اين سنگها تماما كيفيتی مبتنی بر ملاحظات محيطـی و انساني دارند. رنگدانه های اكسيد آهن رنگ مورد نظر را به اين سنگها مي دهد. تركيبي كه از اين راه به دست ميآيد در قالبهايي ريخته ميشود كه داراي نقش و نگارهاي سنگهاي طبيعي ميباشند و به اين سنگها سيمايي كاملا طبيعي ميدهد.

از نظر قيمت، سنگهای مصنوعی به مراتب قيمتي كمتـر از سـنگهای طبيعـي دارنـد، چـرا كـه كارهـاي دشواري كه روي سنگ طبيعی براي رساندن آن به بازار و قابـل اسـتفاده كـردن آن انجـام مـي شـود در مـورد سنگهای مصنوعی غيرضروری مينمايد و داراي وزني كمتر و ضخامتي كوچكتر ميباشند كه به ما اين اجازه را ميدهد كه سه برابر سنگهای طبيعی بتوانيم آنها را بكـار گيـريم .

سنگ مصنوعی چیست؟

عـلاوه بـر اينهـا جنس و مقاومـت سـاختاري آنهـا در فونداسيونهاي خاص توانايي تحمل بارهاي زياد را به آنها مي دهد. سنگهای مـصنوعی در واحـد مترمربعـي بـراي قطعات تخت به فروش ميرسند و بسته بندي آنها در جعبه هاي چوبي دستي انجام ميشود.

وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنها مختلف است و در رنـج 15 كيلـوگرم بـر مترمربـع در قطعـات كوچك تا 37 كيلوگرم برمترمربع در مدلهاي بزرگ قرارميگيرد. رنگ سنگهای مصنوعی در گذر زمان از بـين نميرود. چرا كه رنگ اين سنگها بخشي از ساختار سنگ مصنوعی شده و در زماني كه سنگ در حـال قالـب گيـري بـوده است ثابت شده است. تجربيات كاري نشان داده است كه تغيير قابل مشاهده اي در رنگ اين سنگها حتي پس از گذر زمانهاي طولاني و تحت شرايط آب و هوايي مختلف مثل تغييرات فصلي و بدي آب و هوا ايجاد نشده است.

به منظور ايجاد تكرار در شكلهای سنگ مصنوعی، هر مدل به تنهايي با استفاده ا ز صدها مدل متفـاوت سـاخته شده است. بعلاوه به منظور تقويت تفاوتها- كه هيچ قطعـه اي شـبيه قطعـه ديگـر درنيايـد- توجـه ويـژهاي بـه رنگ آميزي شده است. سايه ها و ضد سايه ها بطور خاصي تركيب شده اند كه بر اين اساس پس از كاربري سـنگ مصنوعي تفاوتي با سنگ طبيعي كه از آن ساخته شده است نخواهد داشت .چون سنگ مصنوعی يـك محـصول سيماني است، داراي عمر مفيدي ميباشد كه ديگر محصولات ساخته شده از سيمان هم دارن د و بـراي كارهـاي خارجي ساختمان، مثل نما و کف ساختمان، مناسب ميباشد. معمولا سازنده ها اين عمر مفيد را تامين مينمايند.

از نظر مقاومت حرارتی در دما، سنگهای مصنوعی به علت داشتن قابليت تحمل گرمايي ميتوانند در ساخت فضاي خارجي شومينه هـا نيـز مـورد استفاده قرار گيرند. از آنجايي كه مواد سازنده اين سنگها داراي درصدي رس است ، آنها را در مواجهـه بـا گرمـا مناسب ساخته است. بطور طبيعي اين سنگها بايد با ملاتها يا چسبها بكار گرفته شوند.

 

مزایا و معایب استفاده از سنگ های مصنوعی

 • مزایا و معایب استفاده از سنگ های مصنوعی

سنگ مصنوعی یک پودر معدنی طبیعی و رزین است که در خلا و یا با قالب های ترکیبی پلیمری رنگی شده است. میتوان از آن در بخش های زیادی از ساختمان ها استفاده کرد مانند هتل ها، رستوران ها و سایر ساختمان های عمومی، بانک ها، بیمارستان ها، نمایشگاه ها، آزمایشگاه ها و چیدمان خانگی مانند آشپزخانه در صفخات میز، قسمت ظرفشوئی، دیوارها و میزها. این محصول شامل مواد رادیواکتیو نمیباشد. قابل استفاده مجدد و سازگار با محیط زیست بوده و ماده ی سبز دکوراسیون جدید است.

از سنگ های مصنوعی مانند سایر متریال سنگی تقریبا در همه زمینه ها میتوان استفاده کرد. از زمینه مهندسی عمران گرفته تا ایجاد سایت های ساختمانی. استفاده از این سنگ ها به قرن 18 میلادی بازمیگردد و این روزها به تازگی به پایداری و استحکام آنها پی برده شده است. با شباهتی که با سنگ های طبیعی دارند، از سنگ های مصنوعی در ساخت ساختمان های تجاری اداری استفاده های بیشتری میشود..

 

مزایای استفاده از سنگ مصنوعی :

 • مزایای استفاده از سنگ مصنوعی :

 1. سنگهای مصنوعی به سادگی تمیز میشود. اگر لکه بگیرد به راحتی با صابون یا مواد پاک کننده، تمیز میشود.

 2. سنگ مصنوعی ضد گرد و خاک است امکان نفوذ مایعات در آن کم است. لکه های جوهر و سس را به راحتی میتوان از آن زدود.

 3. سنگهای مصنوعی در برابر ضربه مقاومت دارد. در مقایسه با سنگ یا پلیمر، توانائی ضد خش بودن آن قوی تر است. خراش ریز را میتوان با ورقه های شنی از آن برطرف کرد.

 4. در مقایسه با سایر متریال موجود، سنگ مصنوعی در برابر گرما و حرارت مقاومت خوبی دارد. اما پیشنهاد میشود که از قرار دادن اشیاء داغ به طور ممستقیم بر روی آن، خود داری شود.

 5. سنگ مصنوعی یکی از متریال مقاوم در برابر آتش است.

 6. سنگ های مصنوعی دارای استاندارد در مجاورت مواد غذائی است و میتوان مواد غذائی را مستقیما در تماس با آن قرار داد.

 7. در سنگ های مصنوعی میتوان حفره هائی را برا عبور دادن لوله، سیم های برق و غیره، قرار داد.

 8. برای ایجاد تناسب با سایر اتصالات میتوان در سنگ های مصنوعی به راحتی شیارهائی را قرار داد.

 9. میتوان سنگ مصنوعی را به هر شکل دلخواه درآورد.

 10. میتوان سنگ مصنوعی را در یک قسمت کوچک ساخت و بنابرآن، مشکلات داشتن بلوک های بزرگی از سنگ برای سردر ها از بین میرود.

 11. میتوان سنگ های مصنوعی را مستحکم تر از سنگ های طبیعی ساخت.

 12. سنگ مصنوعی از نظر اقتصادی به صرفه تر است.

 13. سنگ های پایداری و دوام بیشتری نسبت به سنگ طبیعی دارد.

 14. در سنگ های مصنوعی همواری یکدست وجود ندارد. در نتیجه، لازم نیست نگران نگهداری سنگ مصنوعی با توجه به بستر هموار سنگ های طبیعی باشیم.

 15. سنگ مصنوعی نسبت به سائیدگی، مواد اسیدی، دماهای بالا، ضربه شدید، فشار، خم کردن و خاصیت نفوذ و حلول اط خود مقاومت نشان میدهد. تغییر شکل و چسبندگی آن شیوه های مخصوص به خود را دارند. از آنجائیکه سطح آن فاقد هر گونه حفره است، لکه های آب و روغنی نمیتوانند در آن نفوذ کنند در نتیجه در مقابل لکه ها نیز مقاومت دارد. میتوان آن را به هر شکلی در آورد و در به کارگذاشتن آن اتصال بدون مرز داشت به این ترتیب که با کنار هم گذاشتن قطعه های کوچک با استفاده از چسب مخصوص، و سپس استفاده از پولیش مخصوص، میتوان سنگ های کنار هم گذاشته شده را مانند یک سنگ بزرگ تر مشاهده کرد.

 

 • معایب استفاده از سنگ مصنوعی :

سنگ مصنوعی با شکل منحصربفردی که دارد احساس واقعی بودن را به دست نمیدهد. در زمستان نیز دمای آن دچار افت شده و سرد میشود و البته قیمت آن نیز بالاست. این نوع سنگ نسبت به سنگ طبیعی دارای درجه سختی  بیشتری است.

 

گرداوری : سایت بسپار

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments