خدمات وکالت به چه عواملی بستگی دارد

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

گروه دادورزان صلح و سازش تعرفه خدمات وکالت رو اعلام کرد!

در این مقاله ما قصد داریم به نقل از گروه دادورزان صلح و سازش درباره تعرفه خدمات وکالت بپردازیم و توضیح دهیم به آن ها به چه عواملی بستگی دارد اگر شما هم به دنبال استخدام یک وکیل هستید و می‌خواهید درباره هزینه خدمات وکالت اطلاعات مفیدی به دست آورید مطالعه کردن مقاله را از دست ندهید.وکالت عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کار و یا اموری نایب خود می کنددر دادسراها و دادگاه ها پیگیری پرونده و دفاع، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود.

انواع وکالت کدام است

وکالت چیست؟ به چه کسی وکیل گفته می شود؟ تعرفه خدمات وکیل متخصص؟ انواع وکالت به دسته تقسیم می‌شود، مطلق و مقید.منظور از وکالت مطلق این است که فردی را برای تمامی امور وکیل کنند و این انواع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مانند فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانوادهپس، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل نخواهد داشت.وکالت مقید یعنی این که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

حق الوکاله چیست؟

حق الوکاله پولی است که وکیل موفق بابت انجام کار و دفاع از حقوق موکل خود دریافت می نماید با توجه به این موضوع وکالت شغل آزاد محسوب می شود در نتیجه وکیل هیچ گونه محدودیتی در تعیین حق الزحمه خود نخواهد داشتالبته طبق عرف، حق الوکاله با توافق طرفین یعنی وکیل و موکل انجام می‌شود و بستگی به میزان زحمت و ساعات کار وکیل و نوع پرونده دارد.

تعرفه خدمات وکالت مراجع غیر قضایی

در خصوص تعرفه خدمات وکالت در مراجع غیر قضایی ماننددیوان عدالت اداری، حق الوکاله براساس آیین نامه است، یعنی حدودا 60 درصد به دعوای بدوی و 60 درصد به دعوای تجدیدنظر تعلق خواهد گرفت.

تعرفه وکالت در امور اجرایی چقدر است

در خصوص حق الوکاله امور اجرایی در دادگاه‌ها و شعب اجرایی ثبت حدودا درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود.

تعرفه خدمات وکالت در دعاوی مالی چقدر است؟

در مورد محاسبه تعرفه خدمات وکالت در دعاوی مالی باید گفت که برای دعاوی مالی بالای 10/000/000(ده میلیون ریالریال حدود 10 درصد و همچنین دعوا های بالای 100/000/000(صد میلیون ریالریال حدود درصد و همچنین دعوا های بالای 500/000/000( پانصد میلیون ریالریال تقریبی تا درصد می باشدوکیل بانفوذ و با تعرفه ارزان و مناسب را می توانید در گروه وکلای دادورزان صلح و سازش پیدا کنید.

آیین نامه تعرفه خدمات وکالت

لازم است بدانید که در سال 140، تعرفه جدیدی در مورد خدمات وکالت وکیل درجه یک، مصوب نشده است و آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری که در سال گذشته، توسط رئیس قوه قضاییه، مصوب شده است، همچنان پابرجاست.

اگر پرونده ای دارای چند عنوان اتهامی باشد، تعرفه حق الوکاله چگونه محاسبه می شود؟

اگر پرونده ای شامل چند موضوع اتهامی باشد، باید اتهام اشد ابتدا در نظر گرفته شود و به ازای جرایم اضافی، 20 درصد به هزینه وکالت اتهام اشد اضافه شود.

اگر در یک قراردادی، بنا به دلایلی، میزان تعرفه حق الوکاله مشخص نشده باشد، دریافت هزینه وکالت به چه صورتی می باشد؟

اگر به این موضوع در قرارداد اشاره ای نشود، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا دادگستری این امر مشخص می شود.

روش تعیین دستمزد وکیل چگونه است

تعرفه خدمات وکالت چگونه مشخص می شود؟ هزینه و تعرفه وکیل حاذق به نوع پرونده بستگی دارددر حقیقت پرونده های مالی، هزینه های بیشتری از پرونده های غیر مالی دارد.تعیین میزان تعرفه خدمات وکالت بر اساس آیین نامه تابع توافق و خواست طرفین می باشد، یعنی اگر وکیل و موکل، هر رقمی را تعیین کنند صحیح است؛ اما اگر مبلغی را مشخص نکند طبق تعرفه از قبل تعیین شده میزان آن خواهد بود.

تعرفه خدمات وکالت در دعاوی خانواده

اگر دعوا در رابطه با زوجین و مرتبط با آن ها باشد در امور مالی مانند مطالبه مهریه ممکن است که میزان حق الوکاله از 500 هزار تومان تا 50 میلیون تومان باشد.اگر دعوای مرتبط با خانواده جنبه مالی نداشته باشد و غیر مالی باشد از 300 هزار تومان تا 30 میلیون تومان می باشد.

آیا می توان وکیل دادگستری را در دعوا عزل کرد؟ تکلیف دستمزد وکیل چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که بله این کار را می توان انجام داد و امکان داردشما می توانید هر وقت که اراده کنید وکیل را عزل کنیداما هزینه وکیل متخصص بر اساس آن چه که تا امروز انجام داده است محاسبه می شود.

دادگاه در جبران هزینه های وکیل از شخص محکوم چه میزانی را ملاک قرار می دهد؟

دادگاه اگر توافق طرفین بر اساس میزان تعرفه خدمات وکالت و در آن بازه باشد به همان حکم می دهد اما اگر بیشتر باشد به حداکثر تعرفه حکم می دهداندازه حق الوکاله بر اساس نوع و پیچیدگی پرونده و وکیلی که قرار است به او وکالت بدهید مشخص می شوداین امر طبیعی است که وکلایی که در حوزه ای خاص تجربیات فراوان دارند و سال هاست در آن زمینه کسب دانش می کنند هزینه آنها با توجه به عملکرد آن ها متفاوت خواهد بود.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments